יום שישי, 8 ביוני 2018

דבר תורה בחתונת אליהו ועינב

ברשות החתן והכלה. ברשות רב משה, רעיי ןאהוביי
        מאז אירוסי אליהו ועינב שאלו אותי הרבה אנשים איך אני מתיחס לכל הענין הזה? לא מפריע לי שאישה אחרת לוקחת את מקום ביתנו האהובה המנוחה אסתי ע"ה. אמרתי להם שאדרבה אני רוצה שלנכדיי תהיה דמות אמהית ולחתני היקר שותפה לחיים.
           אינני נאיבי, ברור לי שהמהלך הוא מורכב ורגיש. בבראשית רבה יוסי בר חלפתא אומר שאחרי ששת ימי בראשית עיקר עיסוקו של הקב"ה זה בזיווג זיווגים שזה קשה כקריעת ים  סוף ומפרשים על המקום אומרים שהכוונה לזיווג שני דווקא.
כמו שבקריעת ים סוף הקב"ה שינה סדרי הטבע בזיווג שני יש משהו לא טבעי שמחייב סייתא דשמייא.                                                     הרי הזיווג העל טבעי העליון הוא בין הקב"ה וכנסת ישראל כמאמר הרב קוק זצ"ל באורות ישראל "זיווגא שלים דכנסת ישראל בקב"ה היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה  ביסוד נשמתה עם התגלות הנטיה האלוקית...וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא אל ההתאמה...והתנשאות ההתאמה מכשרת את שכלול ושלימותה של העוז האלוקית."
          ואני תוהה, איך הבית הזה ייבנה על יסוד שני הבתים שנחרבו? אפשר ללמוד מהכלל אל הפרט כמו ש הבית השלישי שהולך ונבנה נגד עיננו בנוי על יסוד חורבן בית ראשון ושני הבית של אליהו ועינב אם הוא בנוי על היסודות הנכונים, יקום לתפארת. היסודות אמרנו מתחת לחופה-אהבה אחווה שלום ורעיות.
             הגאון המלבי"ם כתב שאלו דברים בנויים אחד על השני. אהבה-המשיחה הרגשית מביא ל אחווה החיבור לשאר בשר (כמו שכתוב 'והיו לבשר אחד') ומעל זה השלום-השלימות הנשמתית ומעל הכל ריעות, הרצון של שני הצדדים לבנות בית שבו יתגלה רצון השם.
            אז נכון,אנחנו כמו זקני בית שני עוד בוכים על חורבן הבית הראשון אבל אנו מתנחמים בנחמת רבי עקיבא שראהאת חורבן הבית מהר הצופים,צחק, ואמר בשם זכריה הנביא "עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון ו קול שמחה קול חתן וקול כלה"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה