יום שני, 16 באוגוסט 2010

!כרם רמון: עכשיו הסרט

ועוד בנושא הכרם "שלנו" במצפה רמון. לפני הרבה שנים היינו חברים במושב שיתופי ברמת הגולן ובין היתר נטענו כרם ששימשה לגידול ענבים ליין. אנחנו שמחים לראות את הדור הצעיר ממשיכים ונוטעים כרם. בעזרת השם עוד נראה הרבה כרמים ונהנה מפרות ישוב ארץ ישראל יחד עם המוני עם ישראל אשר ימשיכו לשוב לארץ! 
אמן, כן יהי רצון!